This site is always under construction. New animations are added regularly. So bookmark my site and please visit often!

Aan deze site wordt altijd gewerkt. Regelmatig plaats ik nieuwe animaties. Dus bookmark mijn site en kom vaak terug om de nieuwe gifjes te bekijken!

 

Last update: 11-9-2003

 

This is my collection of (animated) gifs, which I use for my homepages. All of these are freely available on the Internet.

If you'd like to use one yourself, rightclick on it and choose Save as. Don't link directly to my pages, but upload the gifs to your own server. Have fun!

Dit is de gifjespagina van Dotje Dons. Ik heb hier al mijn favoriete gifjes gestald, die ik voor mijn eigen homepages gebruik. Alle plaatjes zijn vrij verkrijgbaar op het Internet.

Wil je er eentje gebruiken, klik er dan met rechts op, en kies Opslaan als/Save as. Link de plaatjes niet naar deze pagina, maar zet ze op je eigen server. Veel plezier!

Do you have some great animation you'd like me to display?
Mail it to me!

Heb je een leuke animatie voor me om op deze pagina te zetten? Mail 'm dan!